44-352 Czyżowice ul. Nowa 28j

tel./fax +48 32 410 48 50, 32 410 48 51, e-mail: info@karen-pianki.pl