34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Jagiellońska 27a

tel. 33 8764988, e-mail: zamowienia@kameleon.pro