63-600 Kępno ul. Wiosny Ludów 9/59

tel. 604 786 509, e-mail: sklep@kalinda.pl