18-400 Łomża ul. Sikorskiego 166 budynek 2

tel. 602 619 319, e-mail: iberis@iberis.com.pl